GS 20344, fol. 101: Andrzej LeszczyƄski (1610 - 1677)